วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
สำรวจ ทางหลวงที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย และการเคลื่อนตัวเชิงลาด
ลงวันที่ 26/08/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที 2(วังทอง)

นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก)

นำ นายลลิต สวัสดิมงคล ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิศวกรรม สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ลงสำรวจทางหลวงที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย และการเคลื่อนตัวเชิงลาด ด้านลาดเหนือคันทาง (Back slope) และ ด้านลาดคันทาง (Side slope)

ทางหลวงหมายเลข 12 (สาย พิษณุโลก - หล่มสัก) ตอน วังทอง - เข็กน้อย กม.262+100 - 319+875 เป็นแห่งๆ

รวมทั้งหมด 12 จุด เพื่อวางแผนออกแบบงานกิจกรรมฟื้นฟูต่อไป


'