วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ
ลงวันที่ 31/08/2562

?? ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) กรมทางหลวง ประจำ วันที่ 31 สิงหาคม 2562??

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ จำนวน 3 สายทาง รถเล็กผ่านไม่ได้ 1 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้.-

                     1.ทล.1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก - บ้านมุง

                     - ระหว่าง กม.19+000 - กม.19+125 น้ำท่วมผิวทางสูง 10 - 20 ซม.

                     - ระหว่าง กม.21+350 - กม.22+750 น้ำท่วมผิวทางสูง 10 - 40 ซม.

                     - ระหว่าง กม.23+125 - กม.23+400 น้ำท่วมผิวทางสูง 10 - 30 ซม.

                   2. ทล.1295 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง

                     - ระหว่าง กม.20+000 - กม.24+000

                    น้ำท่วมผิวทางสูง 30 - 60 ซม. (รถเล็กผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทางเลี่ยง จาก สากเหล็ก ไป บ้านมุง)

                  3. ทล.1344 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก - คลองตาลัด

                   ระหว่าง กม.3+825 - กม.24+000 น้ำท่วมผิวทางเป็นช่วงๆ สูง 5 - 30 ซม.

                                  มีป้ายติดตั้ง กรวยยาง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และปลอดภัย

ขอให้ผู้ใช้เส้นทางระมัด ระวัง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางใช้เส้นทางอื่นแทน ??????

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง


'