วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย
ลงวันที่ 04/09/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาวัดดงพลวงศรีวนาราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า

...เข้าร่วมให้การต้อนรับ...

 

'