วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ฯ
ลงวันที่ 10/03/2563

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63

 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

จัดประชุมเพื่อปรีกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบริบาล, ช่างผู้ควบคุมงานฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง, เครือข่ายโทรศัพท์ ต่างๆ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ

เนื่องจากการก่อสร้าง วางกล่อง Gabian เพื่อป้องกันดินสไลด์ของดินคันทางต้อง ขุดวางฐานไปตามแนวถนน

และ มีความลึกกว่าฐานเสาไฟฟ้าจากการสำรวจปรากฏว่า แนวเสาไฟฟ้าอยู่ในแนวการวางกล่อง Gabian การก่อสร้างจะทำเสาไฟฟ้าโค่นล้มได้และเกิดความเสียหายต่อประชาชนทั่วไป


'