f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการทาสีราวสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย จำนวน 1 โครงการ 24/12/2562 515/-/63/147 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 20/12/2562 515/35/63/140 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
18 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถึงลาดคันทาง จำนวน 1 โครงการ 24/12/2562 515/-/63/146 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/12/2562 515/60/63/159 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 515/60/63/157 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 515/60/63/154 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 26/12/2562 515/60/63/152 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 24/12/2562 515/35/63/149 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
24 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 โครงการ 20/12/2562 515/-/63/137 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/12/2562 515/60/63/136 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
26 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็ว จำนวน 1 โครงการ 19/12/2562 515/-/63/135 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
27 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายหัวเกาะกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 โครงการ 19/12/2562 515/-/63/134 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 515/60/63/121 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 515/60/63/113 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
30 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสง จำนวน 1 โครงการ 03/12/2562 515/-/63/103 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 32 รายการ