วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.251+800 – กม.252+250 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 18/12/2562 eb ขท.พล.2/6/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
47 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.274+380 – กม.274+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 18/12/2562 eb ขท.พล.2/5/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
48 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.298 + 000 – กม.298 + 575 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 18/12/2562 eb ขท.พล.2/4/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
49 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.233+160– 233+990 RT. รวมปริมาณงาน 0.830 กม. 02/09/2562 พล.2/40/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
50 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.278+400 – 278+750 รวมปริมาณงาน 0.700 30/08/2562 พล.2/39/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
51 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/07/2562 515/-/62/147 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
52 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.1+760 – กม.3+120 รวมปริมาณงาน 12,514.00 ตร.ม. 25/07/2562 พล.2/37/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.18+975 – กม.20+000 รวมปริมาณงาน 11,163.00 ตร.ม. 26/07/2562 พล.2/38/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.56+950 – กม.57+440 และ กม.62+400 – กม.62+782 รวมปริมาณงาน 8,858.00 ตร.ม. 24/07/2562 พล.2/36/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 515/60/62291 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
56 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางสาย 11 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง, ตอนบ้านป่า-นาอิน, ทางสาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง, ทางสาย 1344 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-คลองตาลัด ปริมาณงาน 581.00 ม. 22/03/2562 eb ขท.พล.2/36/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
57 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง ระหว่าง กม.240+500–กม.251+355 รวมปริมาณงาน 1,135.00 ม. 21/03/2562 eb ขท.พล.2/35/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
58 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเขตตรวจจับความเร็ว จำนวน 2 รายการ 01/03/2562 515/-/62/270 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/02/2562 515/30/62/83 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/02/2562 515/30/62/78 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 82 รายการ