วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/02/2562 515/30/62/83 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
62 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.297+475 – กม.297+600 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/03/2562 eb ขท.พล.2/34/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
63 ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,192.00 ต้น 07/02/2562 พล.2/28/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 08/01/2562 515/-/62/N06 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 28/01/2562 515/60/62/224 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
66 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 100 ลิตร 18/01/2562 515/35/62/201 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ 18/01/2562 515/45/62/199 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/01/2562 515/45/62/194 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 515/60/62/188 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/01/2562 515/35/62/166 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 25/12/2561 515/35/62/150 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/12/2561 515/40/62/141 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
73 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน รวมปริมาณงาน ๒,๓๐๘.๔๕ ตารางเมตร 19/12/2561 515/-/62/137 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 14/12/2561 515/60/62/134 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
75 งานค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 LT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/01/2562 พล.2/27/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 82 รายการ