วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่า งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่า ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอนบ้านป่า – นาอิน ระหว่าง กม.237+600 – กม.237+640 LT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1202/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.45+741 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (138.60 ตร.ม.) 24/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1272/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.209+108 - กม.210+890 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (883.00 ม.) 24/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1267/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอนร้องโพธิ์ - วังทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.243+055 - กม.243+060 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1078/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอนร้องโพธิ์ – วังทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.250+749 - กม.250+759 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1080/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน ระหว่าง กม.244+700 - กม.245+150 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 59.49 ตร.ม. ) 17/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1061/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด - ปางหมิ่น ตอน 2 ระหว่าง กม.53+200 – กม.53+600 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (61.65 ตร.ม.) 17/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1058/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.1+650 - กม.49+080 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (371.06 ตร.ม.) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1060/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.19+800 - กม.25+125 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (106.70 ตร.ม.) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1058/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.31+889 - กม.33+254 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 40 ต้น ) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1076/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ตอน 6 ระหว่าง กม.232+845 - กม.233+510 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 20 ต้น ) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1070/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง - บ้านป่า ตอน 1 ระหว่าง กม.201+790 - กม.202+785 เป็นช่วงๆ รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 39 ต้น ) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1065/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 .ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.282+850 - กม.283+585 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 44 ต้น ) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1074/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด - ปางหมิ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.39+476 - กม.39+756 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1075/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501, 0502 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.251+335 – กม.252+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 39 ต้น ) 16/11/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/1077/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ