วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.241+075 - กม.241+635 รวมปริมาณงาน 33.00 ต้น 01/04/2563 eb ขท.พล.2/33/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
17 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 1 ระหว่าง กม.260+171 - กม.260+181 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 24/03/2563 eb ขท.พล.2/28/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
18 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ตอน 1 ระหว่าง กม.204+985 - กม.208+370 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (735 ม.) 24/03/2563 eb ขท.พล.2/26/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
19 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 2 ระหว่าง กม.268+440 - กม.268+450 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 24/03/2563 eb ขท.พล.2/27/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
20 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.12+185 – กม.15+345 รวมปริมาณงาน 28,768.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/13/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
21 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.259+500 – กม.261+010 รวมปริมาณงาน 32,542.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/21/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
22 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.207+515 – กม.208+511 LT. และ กม.208+981 – กม.209+221 LT. และ กม.209+251 – กม.210+850 LT. รวมปริมาณงาน 32,898.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/20/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
23 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก – กกไม้แดง ระหว่าง กม.185+135 – กม.188+245 LT. รวมปริมาณงาน 34,815.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/19/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
24 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.271+655 – กม.272+625 รวมปริมาณงาน 21,205.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/16/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
25 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1310 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับยายเชียง – พรหมพิราม ระหว่าง กม.2+245 – กม.5+910 รวมปริมาณงาน 32,985.00 ตร.ม. 20/03/2563 eb ขท.พล.2/23/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
26 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.22+650 – กม.24+115 รวมปริมาณงาน 16,115.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/17/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
27 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.317+030 – กม.321+612 รวมปริมาณงาน 96,367.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/15/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
28 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.22+275 – กม.23+763 รวมปริมาณงาน 1.488 กม. 20/03/2563 eb ขท.พล.2/24/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
29 จ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.4+723 - กม.8+216 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง 23/03/2563 eb ขท.พล.2/25/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
30 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.268+015 – กม.270+020 รวมปริมาณงาน 4.010 กม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/12/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 56 รายการ