วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.227+653 – กม.231+120LT. รวมปริมาณงาน 3.467 กม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/11/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
32 จ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ ประจำปี 2563 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม – โป่งแค ระหว่าง กม.7+900 – กม.10+250 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 eb ขท.พล.2/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
33 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ระหว่าง กม.0+018 – กม.1+470 และ กม.9+550 – กม.10+570 รวมปริมาณงาน 24,640.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/14/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
34 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ระหว่าง กม.54+900 – กม.56+500 รวมปริมาณงาน 13,578.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/18/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
35 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม – โป่งแค ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+075 รวมปริมาณงาน 9,875 ตร.ม. 19/03/2563 eb ขท.พล.2/22/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
36 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ้านมุง ระหว่าง กม.13+000 – กม.13+400 LT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/12/2562 eb ขท.พล.2/9/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
37 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ – ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.35+355 – กม.35+475 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 17/12/2562 eb ขท.พล.2/1/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
38 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ตอน 2 ระหว่าง กม.20+500 – กม.23+900 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 17/12/2562 eb ขท.พล.2/2/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
39 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ระหว่าง กม.247+900 – กม.248+500 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 17/12/2562 eb ขท.พล.2/3/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
40 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.208+511.60 – กม.208+981.60 RT. และ กม.209+221.50 – กม.209+251.50 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 17/12/2562 eb ขท.พล.2/8/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
41 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 – กม.19+900 (เป็นช่วงๆ) 18/12/2562 eb ขท.พล.2/7/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
42 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.251+800 – กม.252+250 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 18/12/2562 eb ขท.พล.2/6/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
43 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.274+380 – กม.274+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 18/12/2562 eb ขท.พล.2/5/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
44 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.298 + 000 – กม.298 + 575 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 18/12/2562 eb ขท.พล.2/4/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
45 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.233+160– 233+990 RT. รวมปริมาณงาน 0.830 กม. 02/09/2562 พล.2/40/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 56 รายการ