วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/02/2563 515/-/63/65 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
47 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 515/-/63/65 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
48 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 515/-/63/64 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
49 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/02/2563 515/-/63/77 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
50 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/02/2563 515/30/63/71 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/02/2563 515/30/63/72 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
52 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/02/2563 515/-/63/78 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 515/30/63/63 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/02/2563 515/30/63/79 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
55 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/03/2563 515/35/63/80 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
56 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 515/-/63/66 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
57 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 515/-/63/67 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 515/40/63/335 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
59 จ้างจัดทำตรายาง ขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ 23/04/2563 515/-/63/315 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 6,000 ลิตร 24/04/2563 515/35/63/323 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,169 รายการ