วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 515/45/63/330 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 515/45/63/334 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
63 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง สาย 1115 ตอนน้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง ที่ กม.19+030 (โดยติดตั้งด้านต้นทางและปลายทาง ใกล้ทางเข้า-ออก โรงพยาบาลเนินมะปราง ฝั่งละ 1 ชุด) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 515/-/63/250 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 515/60/63/302 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
65 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม สาย 1086 ตอนมะขามสูง-วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.27+085 - กม.27+198 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 515/-/63/316 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 29/04/2563 515/35/63/326 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 30/04/2563 515/50/63/328 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
68 จ้างเหมาทำการตามแผนประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 สาย 12 ตอนร้องโพธิ์-วังทอง ระหว่าง กม.240+500 - กม.251+350 LT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 515/-/63/299 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
69 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 สาย 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง กม.257+000 - กม.317+050 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 515/-/63/298 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 23/04/2563 515/30/63/N13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 515/30/63/N12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 515/30/63/N11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
73 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 23/04/2563 515/-/63/N10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
74 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 515/40/63/309 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/04/2563 515/60/63/311 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,169 รายการ