วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
976 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 100 ลิตร 18/01/2562 515/35/62/201 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
977 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ 18/01/2562 515/45/62/199 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
978 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/01/2562 515/60/62/198 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
979 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 17/01/2562 515/35/62/195 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
980 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/01/2562 515/45/62/194 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
981 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/01/2562 515/60/62/191 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
982 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 515/60/62/190 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
983 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 16/01/2562 515/45/62/189 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
984 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 515/60/62/188 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
985 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/01/2562 515/45/62/186 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
986 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 515/45/62/186 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
987 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 515/60/62/185 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
988 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 515/40/62/184 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
989 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/01/2562 515/60/62/182 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
990 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 11/01/2562 515/45/62/181 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,169 รายการ