วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการถางป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบ้านป่า-นาอิน ระหว่าง กม.246+500 - กม.266+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 178,000 ตร.ม. 03/04/2563 515/-/63/273 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
107 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนน้ำคลาด-ปางหมิ่น ระหว่าง กม.46+860 - กม.47+060 จำนวน 1 แห่ง 23/03/2563 515/-/63/235 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
108 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ้านแยง-น้ำเทิน ระหว่าง กม.10+649-กม.10+848 จำนวน 1 แห่ง 23/03/2563 515/-/63/236 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/03/2563 515/35/63/238 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
110 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 14/04/2563 515/50/63/288 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 515/60/63/284 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 4,000 ลิตร 30/03/2563 515/35/63/257 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 09/04/2563 515/60/63/283 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 515/60/63/280 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 515/60/63/276 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
116 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 515/40/63/275 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
117 จ้างเหมาทำการติดตั้งควบคุมแหล่งจ่ายไฟสัญญาณแบบอัตโนมัติ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนกกไม้แดง-เนินมะปราง ที่ กม.36+033 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง ที่ กม.20+227 (สามแยกเนินมะปราง) จำนวน 1 แห่ง 04/03/2563 515/-/63/195 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 515/60/63/272 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 07/04/2563 515/40/63/278 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10/04/2563 515/40/63/285 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,169 รายการ