วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.207+515 – กม.208+511 LT. และ กม.208+981 – กม.209+221 LT. และ กม.209+251 – กม.2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.259+500 – กม.261+010 รวมปริมาณงาน 32,542.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.22+275 – กม.23+763 รวมปริมาณงาน 1.488 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม – โป่งแค ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+075 รวมปริมาณงาน 9,875 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ระหว่าง กม.54+900 – กม.56+500 รวมปริมาณงาน 13,578.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ระหว่าง กม.0+018 – กม.1+470 และ กม.9+550 – กม.10+570 รวมปริมาณงาน 24,640 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ ประจำปี 2563 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม – โป่งแค ระหว่าง กม.7+900 – กม.10+250 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.22+650 – กม.24+115 รวมปริมาณงาน 16,115.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 05/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1310 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับยายเชียง – พรหมพิราม ระหว่าง กม.2+245 – กม.5+910 รวมปริมาณงาน 32,985.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 02/12/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ – ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.35+355 – กม.35+475 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 37 รายการ