วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 19/07/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.18+975 – กม.20+000 รวมปริมาณงาน 11,163.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 20/03/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางสาย 11 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง, ตอนบ้านป่า-นาอิน, ทางสาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง, ทางสาย 1344 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-คลองตาลัด ปริมาณงาน 581 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 13/03/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง ระหว่าง กม.240+500–กม.251+355 รวมปริมาณงาน 1,135.00 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 10/01/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ปริมาณงาน 1,192.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 14/12/2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฎิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 30/11/2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 28/11/2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ระหว่าง กม.199+080 - กม.201+325 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 37 จาก 37 รายการ