f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.342+182-กม.343+923(RT.)และ กม.342+881-กม.343+923(LT.)ปริมาณงาน 2.783 กม. 17/03/2563 63037053634 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
17 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.290+320 -กม.290+433(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 63037053984 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
18 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.3+000-กม.6+257 ปริมาณงาน28,763.00 ตร.ม. 17/03/2563 63037053894 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
19 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิ่น - พญาแมน ระหว่าง กม.3+000-กม.6+257 ปริมาณงาน28,763.00 ตร.ม. 17/03/2563 63037053894 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
20 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม0101 ตอนบึงหลัก-ฟากคลองตอรอน ระหว่าง กม.1+450-กม.3+017และ กม.3+177-กม.6+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/03/2563 63037026524 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
21 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนตวบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.209+740-กม.213+415 ปริมาณงาน 33,075.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037122391 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
22 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.317+778-กม.320+260(LT.)ปริมาณงาน 26,368.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037053852 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
23 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.227+000-กม.228+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 63037026646 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
24 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.215+448-กม.216+022และ กม.217+222-กม.217+920 ปริมาณงาน14,766.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037053649 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
25 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน-วังผาชัน ระหว่าง กม.260+030-กม.261+200และ กม.273+480-กม.275+835 ปริมาณงาน 33,088.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037053008 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
26 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.1+585-กม.5+165 ปริมาณงาน 33,148.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037053933 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
27 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL) ทล 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.217+920-กม.227+000 ปริมาณงาน 82,127.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037052852 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
28 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.328+975-กม.330+089และ ระหว่าง กม.330+720-กม.330+865(LT.)ปริมาณงาน 13,382.00 ตร.ม. 16/03/2563 63037053743 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
29 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน กม.37+315-กม-37-805(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356(RT.เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น) 16/03/2563 63037122009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
30 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง-ดงสระแก้ว กม.3+913-กม.10+456(LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ตอน 1 กม.10+634 - กม.14+590(LT.,RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ( 71 ต้น) 10/03/2563 63037121257 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 51 รายการ