f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 อต.1/30/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
77 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 อต.1/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 557/60/67/168 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 557/35/67/167 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
80 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 557/60/67/166 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
81 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 557/50/67/165 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
82 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 557/50/67/164 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 557/60/67/163 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 557/60/67/162 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 557/40/67/161 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 557/35/67/157 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2567 557/40/67/156 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 08/03/2567 557/35/67/082 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 557/60/67/151 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 557/45/67/150 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,706 รายการ