f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 557/60/67/149 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 557/40/67/148 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 557/40/67/147 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 557/45/67/146 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 557/40/67/144 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
96 จ้างเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 06/03/2567 557/-/67/077 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
97 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 557/60/67/143 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
98 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 งาน 05/03/2567 557/30/67/074 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 557/60/67/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 557/35/67/140 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 557/60/67/138 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 557/60/67/135 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 557/45/67/134 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
104 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 557/60/67/131 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 557/40/97/130 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,706 รายการ