f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 557/60/67/128 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 557/60/67/127 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
108 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 557/60/66/126 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
109 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 557/60/67/125 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 557/60/67/124 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 557/60/67/123 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 557/40/67/122 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
113 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 557/60/67/121 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
114 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 13/02/2567 6709233472 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
115 จ้างเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 13/02/2567 6709230668 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 557/45/67/120 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 557/60/67/119 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
118 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 557/60/67/117 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 557/35/67/115 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
120 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 557/60/67/114 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,706 รายการ