f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ตอน 1 ระหว่าง กม.301+428 – กม.302+932 (LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) 02/11/2565 65107285927 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
47 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1254 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.0+010 – กม.2+371 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,849.๐๐ ตร.ม. 06/10/2565 65097732336 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
48 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.338+538 – กม.341+400 (RT.) ปริมาณงาน 31,440.00 ตร.ม. 04/10/2565 6509732810 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
49 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+124 – กม.11+745 ปริมาณงาน 32,640.00 ตร.ม. 04/10/2565 65097731865 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
50 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.300+515 – กม.303+511 (RT.) ปริมาณงาน 36,252.00 ตร.ม. 04/10/2565 65097727086 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
51 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.278+710 – กม.282+815 ปริมาณงาน 37,946.00 ตร.ม. 04/10/2565 65097731603 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
52 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.0+173 – กม.1+590 ปริมาณงาน 11,636.00 ตร.ม. 06/10/2565 65097731738 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.24+630 – กม.28+195 ปริมาณงาน 32,287.00 ตร.ม. 04/10/2565 65097732043 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.5+260 – กม.8+680ปริมาณงาน 31,184.00 ตร.ม. 04/10/2565 65097732208 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.279+190 – กม.281+852 (LT.) ปริมาณงาน 30,450.00 ตร.ม. 04/10/2565 65097730998 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
56 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.236+370 – กม.237+321 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 65097358447 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
57 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง - แสนขัน ระหว่าง กม.0+067.100 – กม.3+421.000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 65097224598 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
58 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+124 – กม.11+745 ปริมาณงาน 32,640.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097225620 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
59 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.5+260 – กม.8+680ปริมาณงาน 31,184.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097225799 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
60 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน 3 ระหว่าง กม.346+002 – กม.347+900 (RT.) ปริมาณงาน 20,248.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097225468 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 166 รายการ