f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๒ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ลงวันที่ 14/08/2566

วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบหมาย นางสาวณัฐชาเกตุสด หัวหน้างานพัสดุและสัญญา นางสาวธัญญารัตน์ เพ็ชรมาก หัวหน้างานสารบรรณ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๒ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุุดมิได้โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


'