f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
นายบัณฑิต รักษาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบชุดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แก่บุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ลงวันที่ 29/02/2567

นายบัณฑิต รักษาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบชุดปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แก่บุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยมี นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายเกรียงไกร แสงสุวรรณ หัวหน้าหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแขวงฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมรักษาดี แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒


'