f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
พิธีเช้างานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 08/01/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น.
นายบัณฑิต รักษาดี ผอ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2มอบหมายให้
นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วม งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

โดยจัดเครื่องบวงสรวงและจัดพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

'