f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมการออกร้านของหน่วยงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมการออกร้านของหน่วยงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เนื่องในพิธีเปิด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
ลงวันที่ 08/01/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 19.00น.
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
มอบหมายให้ นายมานพ เครือทะนุ หัวหน้างานสารสนเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่แขวง ฯ ให้การต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมการออกร้านของหน่วยงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เนื่องในพิธีเปิด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก


'