f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น
ลงวันที่ 04/01/2562

นายศรัญญู หงส์วงศ์
หัวหน้าหมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น
โทร. 055-410559 , 087-211-3299

(*หากกดที่ภาพ ไม่แสดง กรุณาคลิ๊กขวา "เปิดรูปภาพในแท็บใหม่" Open new Tab*)


'