f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างเหมาทำการผลิต SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว, แดง. น้ำเงิน .ขาวฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสงกรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดมีเฟรม) ปริมาณงาน 17.28 ตร.ม. 12/12/2562 558/ม.2/9/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
287 จ้างเหมาทำการผลิต SIGN PLATE ชนิด MICROPRISMATIC โดยวิธีการตัด - แปะแผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว, แดง. น้ำเงิน .ขาวฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสงกรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.20 มม. (ชนิดมีเฟรม) ปริมาณงาน 48.96 ตร.ม. 22/11/2562 558/ม.2/7/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
288 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงสีเหลือง 2 หน้า (ROAD STUD (BI-DIRECTION)) มอก.2573-2555 ปริมาณงาน 1,000 อัน 21/11/2562 558/ม.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
289 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงสีขาว 2 หน้า (ROAD STUD (BI-DIRECTION)) มอก.2573-2555 จำนวน 1,098 อัน 12/11/2562 558/ม.2/3/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
290 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงสีขาว 2 หน้า (ROAD STUD (BI-DIRECTION)) มอก.2573-2555 จำนวน 504 อัน 22/10/2562 558/ม.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
291 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.48+440-กม.61+550 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 13/12/2562 สทล.5.1/4219/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
292 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/284/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
293 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 2 ระหว่าง กม.373+616 - กม.373+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/282/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
294 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 1 ระหว่าง กม.365+150 - กม.365+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/288/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
295 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.59+650 - กม.66+875 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.๕/ขท.อุตรดิตถ์ที่ ๒/ม.๒/๒๙๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
296 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.26+975 - กม.28+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
297 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.324+475 - กม.325+670 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/286/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
298 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.324+475 - กม.325+670 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/286/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
299 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด – นาไพร ระหว่าง กม.341+075 – กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. 02/09/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/182/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
300 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กิโลเมตร 02/09/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/183/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 286 ถึง 300 จาก 331 รายการ