f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 558/60/67/36 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 558/60/67/35 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
63 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 01/11/2566 558/ม.2/3/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
64 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง 17/10/2566 558/ม.2/2/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
65 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2566 558/60/67/06 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
66 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.110+100 - กม.111+400 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2566 อต.2/ม.2/1/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
67 งานจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง 24/08/2566 558/ม.2/39/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
68 งานเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง 15/08/2566 558/ม.2/38/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
69 งานจ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 29/06/2566 558/ม.2/33/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2566 558/60/66/234 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
71 งานจ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 01/06/2566 558/ม.2/31/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
72 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 28/04/2566 558/ม.2/27/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
73 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2566 558/60/66/178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
74 จ้างเหมาทำการถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 08/03/2566 558/ม.2/20/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
75 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 07/03/2566 558/ม.2/18/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 330 รายการ