f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2566 558/ม.2/15/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
77 งานจ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 1,997.33 ลบ.ม. 14/02/2566 558/ม.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
78 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 558/60/66/121 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
79 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2566 558/60/66/95 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
80 ซื้อวัสดุ Hot Mix จำนวน 170 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 558/60/66/53 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
81 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 558/60/66/51 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
82 งานจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 21/11/2565 558/ม.2/6/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
83 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+430 - กม.19+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,010 ตร.ม.) 15/11/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/323/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
84 ซื้อวัสดุ Hot Mix จำนวน 185 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2565 558/60/66/41 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
85 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2565 558/ม.2/4/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
86 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 2 ระหว่าง กม.20+840 - กม.22+060 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 558/ม.2/-/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
87 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.365+560 - กม.366+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 558/ม.2/-/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
88 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.100+000 - กม.100+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 25/10/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/292/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
89 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+884 - กม.32+422 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,964 ม.) 25/10/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/293/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
90 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2565 558/60/66/11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 330 รายการ