f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.12+263 - กม.17+000 ปริมาณงาน 34,959 ตร.ม. 19/09/2565 สทล.5.1/271/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
107 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+500 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/244/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
108 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.37+735 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/243/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
109 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ-ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+984, กม.24+400-กม.24+629, กม.25+700-กม.25+925, กม.30+500-กม.30+720 และ กม.33+000-กม.33+105 ปริมาณงาน 1 ตร.ม. 13/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/226/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
110 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.2+535 - กม.3+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/229/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
111 งานจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 22/08/2565 558/ม.2/50/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
112 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2565 558/ม.2/48/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
113 งานจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 05/07/2565 558/ม.2/43/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
114 งานจ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 281,690 ตร.ม. 22/06/2565 558/ม.2/41/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
115 จ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง จำนวน 2,953.40 ลบ.ม. 20/06/2565 558/ม.2/40/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
116 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 08/06/2565 558/ม.2/37/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
117 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2565 558/60/65/183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2565 558/60/65/177 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
119 ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2565 558/60/65/153 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
120 จ้างเหมาถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 04/04/2565 558/ม.2/30/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 330 รายการ