f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.366+945 - กม.370+620 (เป็นช่วงๆ) ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 27/05/2567 Eอต.2/45/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
17 ผลการขายเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 558/35/67/147 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
19 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 558/40/67/146 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 558/40/67/144 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
21 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 อต.2/ม.2/42/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
22 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 08/05/2567 อต.2/ม.2/43/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
23 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. 08/05/2567 อต.2/ม.2/41/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
24 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 Eอต.2/44/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
25 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 558/35/67/142 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
26 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.378+425 - กม.379+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/6/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
27 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.69+950 - กม.70+510, กม.71+120 - กม.72+555 และ กม.82+880 - กม.83+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง (89 ต้น) 09/04/2567 อต.2/ม.2/28/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
28 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+775 - กม.8+555 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (85 ต้น) 09/04/2567 อต.2/ม.2/4/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
29 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.11+945 - กม.36+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งคู่ 14 ต้น กิ่งเดี่ยว 158 ต้น) 09/04/2567 อต.2/ม.2/34/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
30 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 1 ระหว่าง กม.354+362 - กม.357+337 ปริมาณงาน 1 แห่ง (86 ต้น) 09/04/2567 อต.2/ม.2/3/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,771 รายการ