f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.6+100 - กม.7+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 10/04/2567 อต.2/ม.2/30/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
62 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+959 - กม.40+700 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,408 เมตร) 11/04/2567 อต.2/ม.2/8/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
63 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+000 - กม.55+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,480 เมตร) 10/04/2567 อต.2/ม.2/5/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
64 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+210 - กม.7+905 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 10/04/2567 อต.2/ม.2/6/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
65 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.357+340 - กม.364+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (87 ต้น) 10/04/2567 อต.2/ม.2/36/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
66 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.319+499 - กม.319+779 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15 ต้น) 10/04/2567 อต.2/ม.2/35/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
67 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 558/35/67/139 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
68 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 558/-/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
69 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 558/30/67/41 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 558/60/67/134 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2567 558/60/67/133 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 558/60/67/132 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
73 ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ Black Matt ขนาด กว้าง 48 นิ้ว จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 558/60/67/131 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2567 558/60/67/128 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
75 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว x 3.5 นิ้ว x 2 MM. จำนวน 16 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 558/30/67/39 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,771 รายการ