f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 558/60/67/127 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
77 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 558/-/67/18 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 558/40/67/124 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
79 ผลการจำหน่ายวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 04/03/2567 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
80 ผลการจำหน่ายเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
81 ผลการจำหน่ายเครื่องจักรกลชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 04/03/2567 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
82 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 558/35/67/123 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 558/35/67/123 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
84 ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 27 รายการ 22/02/2567 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
85 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 558/30/67/35 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
86 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 558/30/67/34 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
87 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด กม.ที่ 302+320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 558/-/67/17 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 558/60/67/120 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
89 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 558/-/67/16 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
90 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม. 10 +020 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 558/-/67/16 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,771 รายการ