f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.ที่ 119+705 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 558/-/67/15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 558/60/67/119 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
93 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 558/35/67/117 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
94 ซื้ออิกนิเตอร์ ขนาด 250 วัตต์ มอก.61347-2560 จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 558/45/67/113 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
95 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 30/01/2567 558/30/67/29 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
96 ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 558/40/67/05 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 558/45/67/110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 558/45/67/107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
99 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 558/35/67/106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
100 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 558/60/67/102 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
101 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2567 558/80/67/100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2567 558/60/67/99 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 558/60/67/94 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 558/45/67/93 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
105 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 558/60/67/95 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,771 รายการ