f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
261 17/01/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
262 09/01/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
263 09/01/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
264 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด (ตอน 1 - ตอน 6) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.44+100 - กม.65+173 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
265 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.4+090 - กม.40+690 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
266 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.54+165 ปริมาณงาน 10,903 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
267 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 - กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
268 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+425 ปริมาณงาน 17,901 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
269 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
270 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 261 ถึง 270 จาก 278 รายการ