f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานหมุดสะท้อนแสง ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,128 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+200 - กม.87+684 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.11+945 - กม.36+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งคู่ 14 ต้น กิ่งเดี่ยว 158 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+000 - กม.55+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,480 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.63+290 - กม.65+116 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,672 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 14/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง ทล. 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.22+300 และ กม.27+418 - กม.27+782 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 14/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+210 - กม.7+905 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 14/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 1 ระหว่าง กม.354+362 - กม.357+337 ปริมาณงาน 1 แห่ง (86 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 14/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+775 - กม.8+555 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (85 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 13/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 278 รายการ