f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 14/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.57+225 - กม.59+640 ปริมาณงาน 14,310.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 09/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.37+735 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 09/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+500 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 09/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 านจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.12+541 - กม.13+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 08/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+200 - กม.42+800 และกม.47+500 - กม.49+200 ปริมาณงาน 25,800 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 07/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.41+373 - กม.43+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 05/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน สาย 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+984, กม.24+400 - กม.24+629, กม.25+700 - กม.25+925, กม.30+500 - กม.30+720 และ กม.33+000 - กม.33+105 ปริมาณงาน 14,367 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 05/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.56+868 - กม.59+815 ปริมาณงาน 24,990 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 05/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.7+225 - กม.9+320 ปริมาณงาน 25,730 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 05/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.21+910 - กม.26+000 และ กม.45+150 - กม.45+625 ปริมาณงาน 29,084 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 278 รายการ