f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 05/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.48+793 - กม.51+445 และกม.59+500 - กม.61+000 ปริมาณงาน 37,195 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 05/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.12+263 - กม.17+000 ปริมาณงาน 34,959 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.2+535 - กม.3+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.54+165 - กม.55+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.2+800 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 02/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 12/01/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.19+400-กม.21+500 ระยะทาง 2.100 กม. ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 278 รายการ