f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 07/01/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.119+000 - กม.120+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 07/01/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+500-กม.10+243 ระยะทาง 0.743 กิโลเมตร ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.67+000 - กม.68+650 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,508 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 4 ระหว่าง กม.9+060 - กม.10+705 ปริมาณงาน 1 แห่ง (48 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+010 - กม.4+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (100 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 3 ระหว่าง กม.11+095 - กม.12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง สาย 1105 ตอน ไฮ้ฮ้า-งิ้วงาม ระหว่าง กม.2+455-กม.12+000 (เป็นตอน ๆ),สาย 1106 ตอนวังสีสูบ-ผาเลือด ระหว่าง กม.5+000-กม.24+465(เป็นตอนๆ)และสาย 1163 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+063-กม.38+352(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,758 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.6+404 - กม.45+135 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,458 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานเครื่องหมายนำทาง สาย 117 ตอน นาไพร-ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.381+276-กม.394+425 (เป็นตอนๆ),สาย 1083 ตอนห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.0+725-กม.32+724(เป็นตอนๆ) และสาย 1243 ตอนปางไฮ-ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+984-กม.31+775 (เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน3 แห่ง (1,433 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 26/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.40+200 - กม.128+565 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,375 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 278 รายการ