f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ด้านคู่ขนานบางส่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เม.ย. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
ลงวันที่ 14/01/2562

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 เพื่อดำเนินการงานวางท่อระบายน้ำ ระหว่าง กม.17+400 - 18+900 ฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง และงานรื้อชั้นผิวทางเดิมและก่อสร้างชั้นผิวทางใหม่ ระหว่าง กม. 17+400 - 18+400 ฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ด้านคู่ขนานบางส่วน ทั้งสองฝั่ง ระหว่าง กม. 17+400 - กม.19+700 ฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง และฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562

กรมทางหลวงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลี่กเลี่ยงบริเวณดังกล่าว และปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'