f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 510506313 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/12/2562 510506310 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 5106062216 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 510/30/62/6 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ 13/11/2561 510/-/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ