f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมขยายช่องจราจรและทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ กม.226+500 - กม.228+796 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 14/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.27+500 - กม.28+854 ระยะทาง 1.354 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 14/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.17+891 - กม.19+200 ระยะทาง 1.309 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ – ปางไฮ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.130+425 – กม.133+450 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการบริการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.0+040 - กม.2+030 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ – ปางไฮ ระหว่าง กม.119+300 – กม.120+637.240 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร – ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.396+725 – กม.396+784 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 21 รายการ