f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
ลงวันที่ 20/06/2565

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 96 ดาวน์โหลด

'