f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้” วันต้นไม้ประจำปี 2563 ณ บริเวณแต่ละหมวด รวม 480 ต้น
ลงวันที่ 08/05/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
           นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มอบหมายให้แต่ละหมวดในสังกัดร่วม

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้” วันต้นไม้ประจำปี 2563  ณ บริเวณแต่ละหมวด รวม 480 ต้น


'