f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ลงวันที่ 22/05/2563

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น

       นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายภูริฑัต เรืองพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5

    เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก


'