f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
งานรัฐพิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
ลงวันที่ 27/02/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายไชยสิริ คงพิม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มอบหมายให้ นางสาวกชพรรณ ป๊อกหลง หัวหน้างานการเงินและบัญชี พร้อมทั้ง หัวหน้าหมวดพิชัย ผู้ช่วยหมวดลับแล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


'