f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
รมว.คมนาคม ตรวจโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35(ถนนพระราม 2) เน้นระหว่างการก่อสร้างทำงานแบบ 4 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
ลงวันที่ 20/07/2563
ลงวันที่ 20/07/2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 สาย ธนบุรี – ปากท่อ ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ของกรมทางหลวง และ โครงการทางพิเศษ สาย พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (สัญญาที่2) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีนายสรา วุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ร่วมลง พื้นที่ฯ ณ โครงการก่อสร้างทางยกระดับฯ กม.15+800

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังรับฟังสรุปภาพรวมความคืบหน้าของการก่อสร้าง ว่า วันนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานนโยบายการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งระหว่างการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแบบ 4 มิติ ได้แก่ มิติการประชาสัมพันธ์ มิติการเร่งรัดการก่อสร้าง มิติการบริหารจราจร และมิติการบริหารพื้นที่ร่วมกับโครงการอื่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์บูรณาการสั่งการ Single Command Center ในการบริหารจัดการจราจร/การประชาสัมพันธ์/การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานดำเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา กรมทางหลวง ได้ดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ในโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทางประมาณ 8.335 กิโลเมตร จำนวน 2 จุด ได้แก่ กม.14+000 ถึง กม.15+000 และ กม.18+000 ถึง กม.20+295 โดยกั้นพื้นที่ทำงานเพียง 1 ช่องจราจรด้านชิดเกาะกลางเท่านั้น ทำให้มีช่องการจราจรทิศทางละ 6 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือนตลอดทั้งโครงการบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณจุดเริ่มต้น-สิ้นสุด เขตก่อสร้าง รวมทั้ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณเตือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมิติการบริหารการจราจรและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยระหว่างการก่อสร้างผู้ใช้ทางสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบ Real Time ได้ที่แอพพลิเคชั่น “Thailand Highway Traffic” อีกด้วย

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้โดยแบ่งเป็นตอน 1 กม.9+800 – 13+300 คืบหน้า 72% ตอน 2 กม.13+300 – 17+400 คืบหน้า 80% และ ตอน 3 กม.17+400 – 21+500 คืบหน้า 89% ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563
ทั้งนี้ ขอความร่วมผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัดหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุระหว่างก่อสร้างได้ที่สำนักโครงการทางยกระดับฯ โทร 034 181195 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'