f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 25 ส.ค. 63 จ.สุโขทัย ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง
ลงวันที่ 25/08/2563

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 25 ส.ค. 63  จ.สุโขทัย ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

                    กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง  สถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย อันเนื่องมาจากน้ำป่าไหลหลากทำให้แม่น้ำยมล้นตลิ่ง จำนวน 5 สายทาง 7 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง  การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง  มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนศรีสำโรง – ดอนโก ช่วงกม.ที่ 0 – 1 ระดับน้ำสูง 60 ซม. เส้นทางเลี่ยงใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนท่าช้าง – สวรรคโลก
  2. ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนสุโขทัย – เตว็ดใน ช่วงกม.ที่ 0 – 2 ระดับน้ำสูง 55 ซม.  เส้นทางเลี่ยงใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคลองโพธิ์ – ท่าช้าง
  3. ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน – วังไม้ขอน ช่วงกมที่ 23 – 24 ระดับน้ำสูง 30 ซม.  เส้นทางเลี่ยงใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ท่าช้าง – สวรรคโลก

        ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'