f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ทางหลวงชวนสัมผัสไอหมอกหน้าฝนกับ “ถนนลอยฟ้า” จ.น่าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ลงวันที่ 31/08/2563
ลงวันที่ 28/08/2563

 ทางหลวงชวนสัมผัสไอหมอกหน้าฝนกับ “ถนนลอยฟ้า” จ.น่าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

         กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2563 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19  กรมทางหลวงขอแนะนำถนนสวยงามที่ติดอันดับความนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้และเป็นที่ขนานนามว่า “ถนนลอยฟ้า” ถนนหุบเขาที่สวยที่สุดในประเทศไทย หรือทางหลวงหมายเลข 1256 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปัว  จังหวัดน่าน มุ่งสู่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 โดยกรมทางหลวงมีการดูแลเส้นทางให้พร้อมใช้งาน  ติดตั้งป้ายเตือน, ป้ายระวัง และไฟกระพริบเพื่ออำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง     อีกทั้งหมวดทางหลวงในพื้นที่ยังอำนวยความสะดวกห้องสุขา, เครื่องดื่ม และให้บริการแนะนำเส้นทางแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย สำหรับการเดินทางมาเส้นทางสาย “ถนนลอยฟ้า” สามารถเดินทางด้วย ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านตัวเมืองน่านมุ่งหน้าไป อำเภอปัว ถึงปัวแล้วเลี้ยวขวาบนทางหลวงหมายเลข 1256 ไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จะเป็นถนนลอยฟ้า สามารถเลยไปท่องเที่ยวต่อได้ที่ อ.บ่อเกลือ จนถึงทางหลวงหมายเลข 1081 ได้ สถานที่ท่องเที่ยวบนถนนลอยฟ้า เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, บ่อเกลือโบราณ ฯลฯ เป็นต้น
  ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข “ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกลโควิด-19” สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียน ‘ไทยชนะ’ เข้า – ออก หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'