f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
กรมทางหลวง เร่งสร้างจุดพักรถและลานกางเต็นท์บริเวณหมวดเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ นี้
ลงวันที่ 08/09/2563

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้าง “จุดพักรถ (REST STOP) และลานกางเต็นท์ (CAMPING AREA) ณ หมวดทางหลวงเขาค้อ” ในทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ที่ กม.23+600 ซึ่งปัจจุบันมีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ โดยมีความก้าวหน้า 90 %

พร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้าง “จุดพักรถ (REST STOP) และลานกางเต็นท์ (CAMPING AREA) ณ หมวดทางหลวงเขาค้อ” ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้ถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัยทุกคน ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถจอดรถแวะพักผ่อน สอบถามเส้นทาง กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางต่อ ซึ่งเป็นการลดความแออัดการจราจรบนทางหลวงได้อีกทางหนึ่ง

โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ ลานกางเต็นท์ (CAMPING AREA) และจุดชมวิว 180 องศา สำหรับชมทะเลหมอกในตอนเช้า สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมกางเต็นท์ รวมถึงการพักผ่อนในบรรยากาศวิวน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สำหรับประชาชนที่ต้องการแวะพักผ่อนหรือพักค้างคืน สามารถเข้าพักได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เช่น บริการน้ำดื่ม ห้องน้ำ สอบถามข้อมูลทางหลวง เป็นต้น

สำหรับการเดินทางมา “จุดพักรถ (REST STOP) และลานกางเต็นท์ (CAMPING AREA) ณ หมวดทางหลวงเขาค้อ” แนะนำให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านจังหวัดสระบุรี มุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี – เพชรบูรณ์ ตามทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ไปถึงแยกนางั่ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2196 (นางั่ว – เขาค้อ)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'